معرفی دکتر حسن بسکابادی

اینجانب دکتر حسن بسکابادی فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در سال ۱۳۷۵ پزشکی عمومی و در سال ۱۳۷۸ تخصص کودکان، رشد و تغذیه اطفال را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به پایان رسانده و اخیرا به درجه استادی دانشگاه نایل گردیده‌ام.

در سال ۱۳۸۳ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به دریافت فوق تخصص نوزادان شدم و در حال حاضر در کنار تدریس در دانشگاه علوم پزشکی به مداوای نوزادان و کودکان درمطب شخصی خود می‌پردازم.